DSC-bewindvoering

Welkom
Logo DSC-bewindvoering
dsc-bewindvoering is een handelsnaam van Stichting De Schuldencoach

Diensten

Horus
Wij zijn lid van Horus, dat is de Nederlandse Branchevereniging Wettelijk vertegenwoordigers. Dit houdt in dat wij aan strenge voorwaarden moeten voldoen om hoge kwaliteit te waarborgen. Het landelijk kwaliteitsbureau Curatele Bewind en Mentorschap van de rechtspraak heeft geoordeeld dat wij benoembaar zijn als beschermingsbewindvoerder en voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Beschermingsbewind

Met bewind, bewindvoering of beschermingsbewind wordt hetzelfde bedoeld. Het is een maatregel die in de wet is opgenomen om kwetsbare personen te beschermen op financieel gebied. Beschermingsbewind is geen schuldhulpverlening. Een bewindvoerder lost in beginsel geen problematische schulden op, dat doet een schuldhulpverlener. Op onze website staat een apart hoofdstuk over schuldhulpverlening. Het is de taak van een bewindvoerder om een financieel stabiele situatie te creëren. Pas als hiervan sprake is komt aanmelding voor schuldhulpverlening in beeld.

rechtspraak - bewind

De tarieven voor de kosten van beschermingsbewind worden jaarlijks landelijk vastgesteld. Voor mensen met een laag inkomen en vermogen worden de kosten van beschermingsbewind meestal vergoed door de gemeente uit de bijzondere bijstand. Als u geen bijzondere bijstand ontvangt en wel bent toegelaten tot schuldhulpverlening, dan kan de vergoeding voor de beschermingsbewindvoerder in de zogeheten VTLB-berekening (vrij te laten bedrag) worden opgenomen als uitgave. Hierdoor hoeft er minder te worden afgelost.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening bij problematische schulden is een taak van de gemeente en is voor u gratis. U kunt ook kiezen voor betaalde schuldhulpverlening. Dit mag volgens de wet door de volgende partijen worden uitgevoerd: gemeenten (of organisaties namens gemeenten zoals bijvoorbeeld kredietbanken), curatoren, deurwaarders, notarissen, advocaten, accountants en bewindvoerders (WSNP bewindvoerders en beschermingsbewindvoerders).

Betaalde schuldhulpverlening is dus geen reguliere taak van ons. Deze aanvullende dienst kost geld. Indien wij hiertoe een overeenkomst hebben gesloten dan zullen wij, net als bij gemeentelijke schuldhulpverlening, een minnelijke regeling aanbieden aan uw schuldeisers. Ook kunnen wij u doorverwijzen naar organisaties die voor u een dwangakkoord kunnen aanvragen bij de kantonrechter.

Minnelijk traject (MSNP)

Bij een MSNP wordt aan alle schuldeisers tegelijk een aanbod gedaan waarbij er geen 100% kan worden afgelost. Er wordt een VTLB (vrij te laten bedrag) berekend. Het VTLB is voor iedereen verschillend en afhankelijk van de persoonlijke situatie. Van het inkomen (salaris/uitkering, toeslagen etc.) mag u het VTLB houden om uw vaste lasten te betalen. Als u een beschermingsbewindvoerder heeft dan betaalt hij/zij hiervan uw vaste lasten en uw leefgeld.

Het bedrag boven het VTLB wordt gedurende 36 maanden gebruikt om de schuldeisers een deel van hun vordering terug te betalen. Gaat dit 36 maanden lang goed, dan moeten uw schuldeisers de rest afboeken en bent u schuldenvrij.

Dwangakkoord

Wanneer één of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan met minnelijke traject, dan is het MSNP traject mislukt. Er kan dan een aanvraag voor het wettelijk traject worden gedaan. Ook is het mogelijk de rechter te vragen de weigeraar(s) te dwingen om akkoord te gaan. Dat heet een dwangakkoord. Als de rechter het dwangakkoord toewijst dan is het MSNP traject alsnog tot stand gekomen. Wijst de rechter het af, dan volgt er een WSNP aanvraag.

WSNP zitting

Wettelijke traject (WSNP)

Er kan alleen een aanvraag WSNP worden gedaan als het MSNP traject is mislukt. Om tot de WSNP regeling te worden toegelaten, moet gedurende het hele traject aan strenge regels kunnen worden voldaan. De Rechter-Commissaris zal u tijdens een zitting vragen stellen om te beoordelen of u hieraan kunt voldoen.

De Rechter-Commissaris benoemd vervolgens een WSNP bewindvoerder. Deze ziet er op toe dat u zich aan alle regels voor de WSNP houdt, zoals bijvoorbeeld de verplichting om te werken.

Er wordt een VTLB (vrij te laten bedrag) berekend, de berekening is gelijk aan die bij de MSNP.

Scholing

Contact

info@dsc-bewindvoering.nl
058-2998122

Voor professionele partijen bieden wij mogelijkheden voor scholing. Zoals voor medewerkers van gemeenten, woningcorporaties of bewindvoeringskantoren. U kunt daarbij denken aan vaardigheidstrainingen of coaching “on the job”. Wilt u hierover in gesprek neemt u dan gerust contact met ons op.

Intake

Hiernaast staat ons intake formulier. Graag ontvangen wij dit formulier zo volledig mogelijk ingevuld retour. Daarna nemen wij contact met u op voor het plannen van een afspraak voor een intake gesprek bij ons op kantoor. Het is belangrijk dat u alle gevraagde bijlagen ook meestuurt.

Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek leggen wij u onze werkwijze uit en kunt u uw vragen stellen. Het is meestal goed om iemand mee te nemen, zoals uw hulpverlener of familie. Met elkaar bespreken wij wat er mogelijk is binnen uw hulpvraag. Het is belangrijk dat u een geldig legitimatiebewijs meeneemt, zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen.

Als u besluit gebruik te willen maken van onze diensten, zullen wij alle papieren voor de aanvraag tot onder bewindstelling samen met u invullen en aanbieden bij de rechtbank.

Klachten

Waar gewerkt wordt, worden soms fouten gemaakt. Ook bij ons kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over hoe wij onze dienstverlening uitvoeren. Mocht dit zo zijn, dan horen wij dit uiteraard graag van u, zodat we samen kunnen kijken of er wat aan te doen is.

Wij hebben een klachtenprocedure voor als we er samen niet uit komen. Klik op onderstaande knop voor ons klachtenreglement. Hierin staat hoe u een klacht kunt indienen en hoe de vervolgprocedure is.

Friesland Leeuwarden

Contact

Bezoek is alleen op afspraak. Wij zijn gevestigd in het Crystalic Business Center. Indien u een afspraak heeft kunt u zich aanmelden bij de centrale receptie nabij de hoofdingang.

Postbus 4540, 8902 EM Leeuwarden
info@dsc-bewindvoering.nl
058-2998122

U kunt ons telefonisch bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10:00 en 12:00 uur. Uw mailberichten worden binnen twee werkdagen behandeld.